CB Texas

Tin Tức  Hình Ảnh Hoạt động của Công Binh cư ngụ trong vùng Texas  theo thứ tự thời gian:

Tin mới nhất nằm trên cùng:

————————————————————————————————————-

Công Binh TX Ăn Tết Giáp Ngọ 2014 @ Houston

Photo

——————————————————————————————————-

  • Hình Ảnh Họp Mặt Công Binh Texas Đầu năm 2013 tại Houston TX

 

 

 

  • Photo

https://plus.google.com/photos/101235027987233350881/albums/5859122499605063553?hl=en&tab=iq

https://plus.google.com/photos/101235027987233350881/albums/5860167209069950289?hl=en&tab=iq

Photo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: