Thiếu tá Công-Binh Pham Đăng Liêm, mãn phần

Tin Buồn 

Hội Ái Hữu Công Binh Nam Cali vô cùng thương tiếc báo tin buồn:
Ái Hữu Thiếu Tá Công Binh QLVNCH,
PHẠM ĐĂNG LIÊM,
Pháp Danh Tâm Khiết
Khóa 4 Phụ Cương Quyết Đà Lạt.
Đơn Vị: Liên Đoàn 20 Công Binh Chiến Đấu.
Đã mãn phần ngày 22 tháng 9 năm 2017,
tại Thành Phố Richmond, California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 86 tuổi.
Hội Ái Hữu Công Binh Nam Cali xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến 
Cố Thiếu Tá PHẠM ĐĂNG LIÊM.
Nguyện cầu Hương Linh TÂM KHIẾT sớm vãng sanh về miền PHẬT QUỐC.
Lễ an táng dự trù  vào ngày ngày thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2017
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: