Monthly Archives: September 2017

Thiếu tá Công-Binh Pham Đăng Liêm, mãn phần

Tin Buồn 

Hội Ái Hữu Công Binh Nam Cali vô cùng thương tiếc báo tin buồn:
Ái Hữu Thiếu Tá Công Binh QLVNCH,
PHẠM ĐĂNG LIÊM,
Pháp Danh Tâm Khiết
Khóa 4 Phụ Cương Quyết Đà Lạt.
Đơn Vị: Liên Đoàn 20 Công Binh Chiến Đấu.
Đã mãn phần ngày 22 tháng 9 năm 2017,
tại Thành Phố Richmond, California, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 86 tuổi.
Hội Ái Hữu Công Binh Nam Cali xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến 
Cố Thiếu Tá PHẠM ĐĂNG LIÊM.
Nguyện cầu Hương Linh TÂM KHIẾT sớm vãng sanh về miền PHẬT QUỐC.
Lễ an táng dự trù  vào ngày ngày thứ Bảy 30 tháng 9 năm 2017