Công Binh Đại Úy Trần Xuân Dục qua đời

Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc Cali.
Thành thật Phân Ưu đến Gia Đình Đại Úy Trần Xuân Dục vừa mới từ trần ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại Thành Phố San Jose vào lúc 11:30 am.
Đến giờ này gia đình chưa có chương trình thăm viếng tại Nghĩa Trang Oak Hill, khi nào có chương trình chính xác chúng tôi sẽ thông báo sau.
Thành Kính Phân Ưu
Hội Trưởng: Nguyễn Thiện Nghị
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: