Monthly Archives: September 2016

Công Binh Đại Úy Trần Xuân Dục qua đời

Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc Cali.
Thành thật Phân Ưu đến Gia Đình Đại Úy Trần Xuân Dục vừa mới từ trần ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại Thành Phố San Jose vào lúc 11:30 am.
Đến giờ này gia đình chưa có chương trình thăm viếng tại Nghĩa Trang Oak Hill, khi nào có chương trình chính xác chúng tôi sẽ thông báo sau.
Thành Kính Phân Ưu
Hội Trưởng: Nguyễn Thiện Nghị