Monthly Archives: May 2016

Tang Lễ Công-Binh Lê Văn Thuần

Xin Chung lòng cầu nguyên Cho Linh Hồn Anh Thuần sớm về miền Cực Lạc

Tháng 5 2016  tại Houston Texas ..Nhà quàn Vĩnh Cửu

https://goo.gl/photos/wQmUvtLSUzGoAdPa9   more pictures @ link

 

Công Binh Texas Họp mặt 2016(March)

Buổi họp mặt năm nay thiếu nhiều người..trong đó có Niên trưởng Trương kỳ Trung …và anh Nguyễn viết Thiếp (bị té)

Như thường lệ Niên trưởng Ngô Lê Tính điều khiển buổi họp.

Ban tổ chức như mọi năm có Anh Chị Nguyễn văn Huyền và Anh Chị Tôn Thất Khôi…Một phái đoàn từ Dallas cũng về dự

Mong anh chị em chịu khó đi dự mỗi năm để thăm hỏi nhau là điều cần yếu nhất

https://goo.gl/photos/5EAya294W5zBWrj99

Link này cho thấy tên mỗi người

https://goo.gl/photos/HJHeXFRKt3QLheueA