Monthly Archives: July 2015

Công Binh San Jose & Gia đình Anh Nguyễn-Tế- Độ

Ngày Chủ nhật  5/7/2015, Gia Đình Trung Tá Nguyễn Tế Độ tổ chức Tuần 49 ngày cho Trung Tá Độ tại Chùa Giác Minh ở Thành Phố Palo Alto.
Phái Đoàn Công Binh do Niên Trưởng Dương Công Liêm hướng dẩn tất cả có 9 người tham dự: Anh Lê Văn Tâm, Anh Chị Vũ Thượng Đôn và hai người bạn, Anh Nguyễn Thiện Hải, Anh Trần Công Viên và Tấn.
Đặc biệt trong lễ Tuần 49 Ngày Anh Em Công Binh có Phóng Sanh 20 con Chim loại Finch Zebra.
Sau buổi Lễ Các Cháu Con Trung Tá Độ có mời tất cả Quan Khách dùng Cơm Chay.
Xin chuyễn vài hình ảnh buổi Lễ hôm nay.

Niên Trưởng Dương Công Liêm giao toàn bộ số tiền còn $2,051.60 lại cho hai Cháu Chí Trưởng Nam và Cháu Gái Anh Thư của Trung Tá Nguyễn Tế Độ.

 

Kính thưa Quý Anh Chị Gia Đình Công Binh.

Vừa qua khi Trung Tá Nguyễn Tế Độ qua đời số tiền Phúng Điếu, theo ước nguyện của Trung Tá Độ tất cả số tiền đó sẽ xử dụng vào việc giúp đở Anh Em Công Binh bên nhà VN.

Công việc giúp đở chuyễn về VN đã hoàn tất, hôm nay xin chuyễn những sự việc vừa nêu với quý Anh Chị.

Nguyễn Thành Tấn.

 

**Ngày 26/5/15:

Kính thưa Quý Anh Chị Gia Đình Công Binh,

Trung Tá Nguyễn Tế Độ đã từ biệt chúng ta, nhưng dù lúc sống đến khi đã nằm xuống Trung Tá Nguyễn Tế Độ luôn nghĩ đến Đồng Đội, trước khi nhắm mắt Ông đã truyền lại Các Con  “Ước Nguyện cuối cùng” trong Đám Tang của Ông không nhận chấp điếu nhưng nếu có ai muốn tự nguyện thì gửi vào “Thùng Công Đức xung vào quỹ Công Binh” tất cả số tiền trên sẽ chuyễn về Việt Nam Tương Trợ cho Anh Em Thương Phế Binh QLVNCH ưu tiên cho Anh Em Thương Phế Binh Công Binh.

Trong đám tang vừa qua số tiền thu được là: $3.926.00 (ba ngàn chín trăm hai mươi sáu đồng chẵn), không kể số tiền của Cục Phó Nguyễn Văn Quý mấy Cháu quyết định đặc biệt dành lại Cầu Siêu cho Ba Độ.

Hiện số tiền trên được giao cho Anh Trần Công Viên giử, xin mở dấu ngoặc ở đây, mặc dù Anh Viên trước kia không có làm việc với Trung Tá Nguyễn Tế Độ, nhưng khi qua Mỹ thời gian sau này Anh Độ rất thương mến Anh Viên, vì thế Hội Ái Hữu Công Binh Bắc Cali. quyết định Anh Trần Công Viên thay mặt nhận số tiền trên từ Gia Đình các cháu con Anh Độ giao lại cho Công Binh.

Anh Hội Trưởng Nguyễn Thiện Nghị đề nghị nên tham khảo với Niên Trưởng Dương Công Liêm nghiên cứu xử dụng số tiền trên cho hợp lý.

Đề nghị với tất cả quý Anh Chị trong Gia Đình Công Binh ai biết được những Anh Em Công Binh nào cần giúp đở  xin gửi tin tức về Hội Ái Hữu Công Binh Bắc Cali để mau chóng giúp đở Anh Em bên nhà Việt Nam.

Xin Chúc Quý Anh Chị Gia Đình Công Binh Bình Yên và Nhiều Sức Khỏe.

Nguyễn Thành Tấn.

 

 

 

Với sự góp ý nhiều nơi và sự chọn lựa của Niên Trưởng Dương Công Liêm, số tiền được phân chia như sau:

 

1-    TPB Hà Tiên Sơn – TĐ21CBSĐ – Đồng Nai – ………….  …$100.00

2-    TPB Trịnh Văn Tám –TĐ7CBSĐ – Bến Tre –  …………. … $100.00

3-    TPB Trần Văn Hóa – TĐ7CBSĐ -Tiền Giang – …………….$100.00

4-    TPB Trần Hưng Toàn – LĐ10CBCĐ – Huế –    …………….. $100.00

5-    Chị Võ Bá Hồng – Sở Kỹ Thuật CCB – Saigon –

Quỹ Tr/Tá Độ$100.00 +Anh Trần Quý Minh Florida $100 = $200.00

6-    Nguyễn Văn Sang – ĐĐT thuộc TĐ Tr/Tá Độ – Cần Thơ – …$100.00

7-    Thiềm Bữu Tự – Sóc Trăng –   ……………………………     $100.00

8-    Đỗ Hiếu Lương – TĐ51CBKT – Saigon –  ………………     .$100.00

9-    Chị Nguyễn Thế Sương – Hốc Môn –  ……………………      $100.00

10-           Chị Phan Văn Hai – Saigon -…………………………..     $100.00

11-           Đỗ Hữu Thành – Saigon – ………………………………    $100.00

12-           Nguyễn Đăng Thọ – Sở Kiều Lộ CCB – Saigon – ……..    .$100.00

13-           Bùi Hữu Lạc – TĐ1CBSĐ – Huế –  ……………………    .$100.00

14-           Võ Thi Sách – Sở Nhân Huấn CCB – Tiền Giang – …….    $100.00

15-           Chị La Quang Nhứt – Saigon –

Quỹ Tr/Tá Độ $100+Anh Ngô Văn Sáu $100 = …….    .  $200.00

16-           Nguyễn Văn Hoàng  – TĐ51CBKT – Saigon – …………   $100.00

17-           Tổng cọng số tiền gửi về VN:  ………………………..    $1,600.00

18-           Cước phí gửi tiền vế VN:         ……………………………   $24.40

19-           Mua Chim phóng Sanh 49 ngày Tuần Trung Tá Độ:  ….    $ 250.00

20-           Tổng Cọng:      …………………………………………   $ 1,874.40

21-           Số tiền còn lại:    ………………………………………..  $ 2,051.60

 

22-           Số tiền $2,051.60

Giao lại để Các Cháu Con Tr/Tá Độ Giỗ Kỵ Cho Ba.

Nhưng Các Cháu nói toàn bộ số tiền này sẽ Cúng Chùa hết

Nguyễn Thành Tấn.