Trung Tá Bùi-Văn-Bắc Từ trần – 17 June 2015

bui van bac HOI CONG BINH
 Xin Click ở Phân Ưu để phóng lớn các chi tiết
===================================================================
Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc California Thành Thật Chia Buồn Đến Gia Đình Trung Tá Bùi Văn Bắc, Khóa 6 Võ Bị Quốc Gia Dalat, Liên Đoàn Phó Liên Đoàn 7 Công Binh Kiến Tạo vừa Từ trần ngày 17 tháng 6 năm 2015 tại San Jose.

Xin Thông Báo đến Toàn Thể Anh Em Công Binh sự mất mát lớn lao của Binh Chủng.

Hội Trưởng: Nguyễn Thiện Nghị
=====================================================================

HỘI ÁI-HỮU CÔNG-BINH  BẮC CALI.    

                            PHÂN ƯU

Hội Trưởng và toàn thể Ái Hữu Công Binh miền Bắc Cali

vô cùng thương tiếc nhận được tin:

Trung Tá Bùi Văn Bắc

Pháp Danh Đức Thành

Khóa 6 Trường Võ Bị Quốc Gia Dalat

Liên Đoàn Phó Liên Đoàn 7 Công Binh Kiến Tạo

Đã từ trần ngày 17 tháng 6 năm 2015

Tại TP San Jose – Tiểu Bang California Hoa Kỳ                     

 Hưởng thọ 90 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Toàn thể Gia Quyến

và cầu chúc

Vong Linh Trung Tá Bùi Văn Bắc sớm Phiêu Diêu nơi cỏi Phật

Thành Kính Phân Ưu

Hội Trưởng

Toàn thể Anh Em Hội Ái Hữu Công Binh Bắc California.

===================================================

bui van bac HOI CONG BINH

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: