Anh Nguyễn Tế Độ (update Mar 27 2014)

Ngày hôm qua 26/3/14 gòm có:
Anh Lê Văn Tâm, Anh Trần Xuân Dục, Anh Võ Văn Sĩ,
Anh Nguyễn Kim Thành, Anh Nguyễn Thiện Hải, Anh Trần Công Viên và Tấn
đến thăm Anh Độ tại:
Grant Cuesta Nursing Home, 1949 Grant Rd. # 34, Mountain View, CA. 94040.

Hiện sức khỏe Anh Độ tạm ổn nhưng còn yếu.

Xin chuyễn vài hình ảnh thăm Anh Độ.

Photo  Photo

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5995632606179322913

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: