Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Tường vừa từ trần tại TB Virginia

Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc California
thành thật chia buồn đến
toàn thể Gia Quyến Trung Tá Nguyễn Văn Tường
vừa từ trần sáng nay tại TB Virginia.

Xin thông báo đến

toàn thể quý Anh Chị Em Công Binh các nơi
để cùng cầu nguyện

Linh Hồn Phanxico Nguyễn Văn Tường

được về nước Chúa. 

Hội Trưởng: Nguyễn Thiện Nghị.

https://docs.google.com/file/d/1oimBmhxZnrzzURp8F4taE4mqwmnQ8gzQw9tvIbUIN1Y1Xnnczr3nSF1Y-P0r/edit

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • Hoàng thảo (18CBSD)  On April 15, 2014 at 7:05 pm

    Tôi và toàn thể gia đình xin thành thật gởi lời chia buồn cùng gia quyến của cựu Tr/T. Nguyển văn Tường.Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phanxico được hưởng nhan Thánh Chúa .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: