Công Binh Bắc Cali Ăn Tât Niên

Ngày 19/1/14 vừa qua CB Miền Bắc cali. họp Tất niên và
Đón mừng Tân Niên Giáp Ngọ 2014,
Có tất cả 90 người tham dự.

Sau đây là vài Hình Ảnh

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Click for Slideshow

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5972185897111075809/5972185903769712706?pid=5972185903769712706&oid=101235027987233350881

 

 

 

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: