Monthly Archives: January 2014

Công Binh Bắc Cali Ăn Tât Niên

Ngày 19/1/14 vừa qua CB Miền Bắc cali. họp Tất niên và
Đón mừng Tân Niên Giáp Ngọ 2014,
Có tất cả 90 người tham dự.

Sau đây là vài Hình Ảnh

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Click for Slideshow

https://plus.google.com/u/0/photos/101235027987233350881/albums/5972185897111075809/5972185903769712706?pid=5972185903769712706&oid=101235027987233350881