Họp Tất Niên 2014

Kính thông báo:

Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc California sẽ họp mặt Tất niên và Đón Mừng Tân Niên Giáp Ngọ 2014 vào lúc:

11:00 trưa ngày Chủ Nhật 19 tháng Giêng Năm 2014

tại
Nhà hàng Phú Lâm.
3082 Story  Rd
San Jose   CA  95127
408-251-9590

– Xin mời tất cả Anh Chị Em Công Binh tham gia đông đủ.

– Thông báo đến tất cả Anh Chị Em Công Binh các nơi xa để tường và để tham gia nếu thuận tiện.

Nguyễn Thành Tấn.

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: