Anh Đinh Văn Lập tử trần 13 tháng 12 2013

Hay tin Anh Lập vừa từ trần ngày 13 tháng 12 năm 2013 tại Thành Phố San Jose.
Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc California thành thật chia buồn cùng 
Gia Đình Trung Tá Công Binh Đinh Văn Lập

Xin loan báo cùng các bạn Công Binh
Ngày giờ thăm viếng và tiễn đưa Trung Tá Đinh Văn Lập
Gia đình  Công Binh tại San Jose sẽ đến 
vào lúc 11:00 am ngày Thứ Sáu 20/12/2013 tại Nghĩa Trang Oak Hill 300 Curtner Ave.

Tổng ThưKý: Nguyễn Thành Tấn

Chú Thích:

Inline image 1

Hội Ái Hữu Công Binh Bắc California có nhờ Hội Cựu Chiến Binh AVVA Đơn Vị 201 đãm trách phũ cờ.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: