Tin về Anh Hội Trưởng CB Bắc Cali

Hôm nay Anh Dương Công Liêm, Anh Nguyễn Năng Nhu, Anh Lê Văn Tâm và Tấn đi thăm Anh Hội Trưởng đang bệnh nằm tại BV Kaiser Santa Clara đã 2 ngày nay, hôm nay bệnh anh Hội Trưởng Nghi đã thuyên giãm có thể ngày mai thì xuất viện.

Kính thông tin đến quý Anh.

Xin chuyễn đến quý Anh vài tấm hình.

Nguyễn Thành Tấn.

Photo

.

Photo

 

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5953042926530097329

Hinh Anh Hội Trưởng và Anh Nguyễn Tế Độ tại Bệnh Viện

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: