Anh Đặng Hoàng Trung vừa từ trần

Inline image 1
 
Kính báo tin,

Trung Úy Công Binh Đặng Hoàng Trung vừa từ trần vào lúc 11:45 am ngày 30 tháng 11 năm 2013 tại BV Regional Medical Center San Jose.

.

Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc California thương tiếc và chia buồn với Gia Đình Anh Trung.

.

Chương trình thăm viếng:

Ngày Chủ Nhật 8 tháng 12 từ 1:00pm-8:00pm,
ngày Thứ Hai 9 tháng 12 từ 9:00 đến 11:00
hỏa thiêu tại Oak Hill Funeral Home & Memorial,
300 Curtner Ave., San Jose, CA. 95125,
phone: (408) 297-2447.
.

Đề nghị phái đoàn Công Binh cùng tham dự lúc 9:30 am ngày Thứ Hai 9/12/13, để cùng tiễn đưa Anh Trung, thành thật cám ơn.


Nguyễn Thành Tấn.

.

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • Hoang Thao  On December 4, 2013 at 9:06 am

    xin thanh that chia buon cung than quyen va gia dinh nien truong . Tr/u.CB. Dang Hoang Trung.

Trackbacks

  • By gia xe ford fusion hybrid on October 17, 2014 at 2:56 am

    gia xe ford fusion hybrid

    Anh Đặng Hoàng Trung vừa từ trần | Công-Binh VNCH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: