Update Anh Nguyễn Tế Độ

Hôm nay ngày 2/12/13, Anh Dương Công Liêm, Anh Nguyễn Năng Nhu, Anh Lê Văn Tâm và Tấn đi thăm Anh Độ đang nằm tại BV Stanford, sức khỏe anh Độ rất yếu, theo anh Độ cho biết có thể ngày mai 3/12/13 sẽ cho xuất viện.

Xin chuyễn vài hình ảnh đi thăm anh Độ.

Nguyễn Thành Tấn.

Photo
.
Hình Anh Hội trưởng và Anh Nguyễn Tế Độ tại Bệnh Viện
——————————————————————-
——————————————————–
Hiện nay Anh Nguyễn Tế Độ đã chuyễn đến BV Stanford 300 đường Paster Dr. TP Palo Alto, CA., phòng # E 337.
.
Tình trạng sức khỏe hiện nay của Anh Độ xin xem mail của Anh Vũ Quang Đăng và Trần Công Viên đi thăm anh Dộ ngày hôm nay 29/11/13 ở phần mail bên dưới.
Kính thông báo để quý Anh tiện việc thăm Anh Độ.

Nguyễn Thành Tấn.

Kính thông báo cùng Quý Anh,
Chiều nay, Thứ Sáu 29/11/2013,( khoảng 2.30 chiều,) Đăng,Viên, và Ẩn đã vào Bệnh Viện STANFORD thăm Anh Nguyễn Tế Độ.
.
Tình trạng sức khoẻ của Anh Độ tuy còn rất yếu nhưng đã tỉnh táo và khá hơn mấy ngày trước.
.
Các Bác Sĩ tại Bệnh Viện này đã quyết định không giải phẫu tiếp thêm lần nưã, mà chỉ giữ anh lại khoảng một tuần nưã để theo dõi xem có bị các biến chứng nào cuả lần mổ trước ở BV. Regional Medical Center San José,
khi được chuyển về đây mà thôi, vì e ngại rằng anh không đủ sức chiụ đựng nổi ca giải phẫu kế tiếp.
.
       Kính thông báo đến quý anh.
                                                    ĐĂNG
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: