Anh Nguyễn Tế Độ vào Bệnh Viện

Kính thông tin,

Ngày 15/11/13 vào lúc 8:00 pm anh Độ bất ngờ bị bệnh gia đình khẩn cấp đưa vào bệnh viện Regional Medical Center San Jose trên đường Jackson Ave.cấp cứu.

Hôm nay 16/11/13 có Anh Vũ Quang Đăng, anh Nguyễn Ngọc và Tấn vào thăm anh Độ,

.
Photo
.
Photo
hiện sức khỏe của anh Độ tạm ổn, còn phải chờ BV khám nghiệm thêm vài hôm nữa, hiện anh Độ nằm phòng # 510.

Nguyễn Thành Tấn

.

Anh Ngô Lê Tín và Công Binh TX xin chúc Anh Nguễn Tế Độ sớm bình phục

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5947336409203125025

.

Chuyễn Bệnh viện
Kính báo tin, chiều  23/11/13 lúc 6:00PM, từ BV Regional Medical Center San Jose,
BV này khám phá Anh Độ có một bứu mà BV này không đủ tiêu chuẩn trị nên đã chuyễn anh Độ đến BV của Trường Đại Học Stanford,
khi nào có tin tức gì thêm về bệnh tình của anh Độ chúng tôi sẽ báo thêm.
Nguyễn Thành Tấn
.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: