Anh Đăng Hoàng Trung

Kính thông tin đến quý anh trong Gia Đình Công Binh vùng Bắc California và Anh em Công Binh Các nơi
Anh Đặng Hoàng Trung Kiến Trúc K66, cư ngụ tại TP Hayward (Bắc CA.)
.
Photo
vừa bị stroke vào ngày 7/11/13
được chữa trị tại BV Kaiser/Hayward,
đến ngày 12/11/13 chuyễn xuống
San Jose Healthcare Center, “Life House” 180 N. Jackson, San Jose, CA.95116,
(góc đường Mather), phòng # 39C,
xin báo tin quý anh biếtvà thăm viếng.
Hôm 14/11/13 Anh Lê Văn Tâm TĐT TĐ 54 CBKT đơn vị cuối cùng của anh Trung, anh Nguyễn Tấn Trước Kiến Trúc K72, và Tấn đến thăm anh Trung tại “Life House”
.
Photo
.
Photo
.
Photo

Xin chuyễn vài hình ảnh anh Trung.

Nguyễn Thành Tấn.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: