S.Jose Thăm anh Đinh Văn Lập

Anh Đinh Văn Lập định cư tại Tiểu bang Texas từ lâu,
hai năm nay Anh bệnh nên các cháu đưa Anh về San Jose để săn sóc,
thỉnh thoảng Anh Em Công Binh Miền Bắc California cũng thường đến thăm.
.
Photo
.

Hôm nay ngày 6 tháng 11/2013

anh Nguyễn Tấn Trước báo sức khỏe Anh Lập lúc này hơi yếu hơn
nên 4 anh em gồm:
Anh Nguyễn Tế Độ, Anh Lê Văn Tâm, Anh Nguyễn Tấn Trước và Tấn đã đến thăm Anh Lập, xin chuyễn vài hình để tường.
.

Photo

.

Muôn xem hình rõ  và lớn hơn: Click vào link bên dưới

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5943603578654000529

 

Nguyễn Thành Tấn.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: