CB Phạm Đức Chí San Jose (nằm Bệnh Viện)

Anh Phạm Đức Chí, Thiếu Tá Công Binh, hiện ngụ tại San Jose, đang nằm ở BV Regional Medical Center San Jose trên đường Jackson, phòng số 2001, anh Chí bị mỗ TIM.
Địa chỉ nhà anh Chí:     xxxx Phone XXXX  (nếu các bạn cần liên lạc xin liên lạc với Anh Nguyễn Thành Tấn – CB bắc cali)

Kính báo tin và thông tin toàn thể anh em Công Binh ở San Jose và Công Binh các nơi.

Tin tức này do anh Nghiêm Kế thông báo.

Nguyễn Thành Tấn.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: