Phân ưu Anh Trần Bá Hồng

Hay tin trễ:
.
Hội Ái Hữu Công Binh miền Bắc California
.
Thành thật chia buồn cùng Gia Đình Đại Úy Trần Bá Hồng
đã từ trần ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại Saigon.
.
Xin cám ơn Anh Nguyễn Thanh Long Sở Kiều Lộ Cục Công Binh báo tin,
và xin nhờ anh chuyễn dùm bản Phân Ưu này đến Gia Đinh Anh Trần Bá Hồng,
.
Cám ơn anh Long rất nhiều.

Thay mặt Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc California.

.

Hội Trưởng: Nguyễn Thiện Nghị.

Phân Ưu (Bấm Link này để xem)

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: