Thăm Anh Nguyễn Tế Độ (San Jose)

Vào ngày 19-8-13 Anh Nguyễn Tế Độ, trước đây ở TĐ 52 Công Binh KT, thuộc  LĐ 5 Công Binh KT ở Hốc Môn SG
đã nhập Viện Regional Medical Center San Jose để đặt máy trợ tim,
chiều nay 20/8/13 anh Độ đã được cho xuất viện về nhà,
Anh Tấn đã đến thăm tại Bệnh Viện
Photo  Photo
Ban biên Tập Blog Công Binh chúc Anh Độ sớm bình phục
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: