Monthly Archives: August 2013

Thăm Anh Nguyễn Tế Độ (San Jose)

Vào ngày 19-8-13 Anh Nguyễn Tế Độ, trước đây ở TĐ 52 Công Binh KT, thuộc  LĐ 5 Công Binh KT ở Hốc Môn SG
đã nhập Viện Regional Medical Center San Jose để đặt máy trợ tim,
chiều nay 20/8/13 anh Độ đã được cho xuất viện về nhà,
Anh Tấn đã đến thăm tại Bệnh Viện
Photo  Photo
Ban biên Tập Blog Công Binh chúc Anh Độ sớm bình phục