Tin Buồn CB Texas: Nhạc phụ Anh Nguyễn Thu Tiên qua đời

  Trân trọng thông báo cùng Quý AHCB Texas:
.
Ông Vũ Đình Tùng, 93 tuổi ,
nhạc phụ AH Nguyễn thu Tiên
.
 tạ thế ngày 20-7-2013.
.
Ngày thăm viếng
thứ Bảy tức 27-7-2013 vào lúc 14 giờ đến 18 giờ,
hỏa táng ngày Chủ Nhật  từ 12 giờ đến 14 giờ.
.
Lễ hỏa táng sẽ cữ hành tại
.
Nhà Quàn VÌNH CỮU
2454 Dairy Ashford
Houston,Texas 77072.
.
.
Trân trọng
Ngô Lê Tín
——————————————————
——————————————————
Hội CB Texas thăm viếng vào lúc 15 giờ ngày thứ bảy.
Xin thông báo cùng quý AH tham dự và chia buồn cùng AH Nguyễn Thu Tiên.
.
.
Photo
Photo
Photo
Photo
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: