Tin Buồn: Anh Lê Duy Chinh

PhanUuLeduyChinh

Được tin Buồn:

.

Anh Lê Duy Chinh

Cựu Đại Úy Công Binh QLVNCH – Khóa 6 Thủ Đức

Đơn vị cuối cùng: Tiểu Đoàn 9 Công Binh Sư Đoàn

Đã từ trần lúc: 4:00 am ngày 21 tháng 7 năm 2013

Tại Thành Phố San Jose – California

(Nhằm ngày 14 tháng 6 năm Quý Tỵ)

Hưởng thọ 81 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Toàn thể Gia Quyến và cầu chúc

Vong Linh Anh Lê Duy Chinh sớm Phiêu Diêu nơi cỏi Phật

Thành Kính Phân Ưu

Hội Trưởng

Toàn thể Anh Em Hội Ái Hữu Công Binh Bắc California.

Thăm viếng: chiều thứ sáu 26/7 và sáng thứ bảy 27/7 hỏa thiêu lúc 12:00 tại Oak Hill 300 Curtner Ave.

===========================

Sáng  27 July 2013, một phái đoàn Công Binh gòm 21 người do anh Hội Trưởng Nguyễn Thiện Nghị hướng dẩn đến viếng, chia buồn và tiển đưa Anh Lê Duy Chinh tại nghĩa trang Oak Hill – San Jose.

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5905629502015255633

Photo Photo

Photo Photo

Photo Photo

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: