Bắc Cali – Sinh Hoạt Tháng 5 2013

Ngày 14/5/2013, tại nhà anh chị Dương Công Liêm, có tổ chức một bửa cơm thân mật với sự tham dự: Anh Chị Bảy Nghị, Anh Chị Đôn, Anh Chị Kế, Anh Chị Sáu và Tấn.

(Xin click  ở ngay hình muốn xem để có hình lớn hơn)

DSCN3781 DSCN3774 DSCN3777 DSCN3779

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: