Sinh Hoạt Bắc Cali: Tháng 2 2013

Tháng 2 11 2013

Thăm viếng Anh Lê văn Tâm

Photo Photo

Nguyên Thiệ Hải và Tấn thăm anh lê văn Tâm

Chúc tết anh Hội Trưởng Bắc Cali

Photo Photo

Anh Kế, anh Nghị, anh Đôn, anh Liêm

Hinh ngồi :

Anh Nghị, anh Liêm, anh Đôn, anh Độ, anh Viên, anh Kế.

Ngày 13 tháng 2 2011

Photo Photo

Chị Đăng, chị Nghị, chị Đôn, chị Xuân, chị Liêm, chị Kế

Muốn xem hình lớn hơn click ở link bên dưới

https://plus.google.com/u/0/photos/106821083052821029793/albums/5899955613917708273

 

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: